Ontsmetten van stallen

Het doel van het ontsmetten is het doden van ziekteverwekkende organismen. Bij pluimveestallen spreken we vaak over coccidiose, Salmonella en Campylobacter. JM+Cleaning bvba heeft meerdere ontsmettingsmiddelen binnen het assortiment ter beschikking.
In overleg wordt bekeken welk middel geschikt is voor uw stal(len). De desinfectiemiddelen die wij gebruiken zijn zeer doeltreffende en zijn erkende producten. Een stal dient eerst gereinigd te worden alvorens te ontsmetten zodat de biofilm (vetlaag) reeds verwijderd is. Het ontsmetten desinfecteert uw stallen door de bacteriën weg te nemen en vervolgens te elimineren. Zo kunt u rekenen op een goede, nieuwe opstart.
Nat ontsmetten: het ontsmettingsmiddel, naar ons advies wordt vermengd met een bepaalde hoeveelheid water. De gehele stal wordt vervolgens met dit middel besproeid.
Foggen: den zogenaamde ‘droge ontsmetting’ waar het ontsmettingsmiddel, middels de fog-apparatuur verneveld wordt als een fijne mist. Alle plekken van de stal worden optimaal bereikt. Wij maken gebruik van een pulsfog K4. Deze compleet in RVS uitgevoerde fogger, is de grootste in zijn klasse door zijn enorme capaciteit en reikwijdte. Deze methode wordt aangewezen bij pluimveestallen (braadkippen, legkippen, scharrelkippen), kalverstallen en varkenstallen, ...